Contactpersonen gezocht

Klik op de onderstaande links voor meer info over deze mooie taak in verschillende dorpen:

Contactpersoon Kerkdriel

Contactpersoon Well-Ammerzoden

Contactpersoon Nieuwaal en Zuilichem

 Vrijwilligers palliatieve thuishulp gezocht

"Mijn vader is stervende. Wie kan mij helpen bij het waken?"

Geschoolde vrijwilligers bieden praktische vrijwillige thuishulp aan mensen in hun laatste levensfase.

En we zoeken nog nieuwe vrijwilligers hiervoor! Iets voor u?

Bel of mail Liesbeth Boere (coördinator):
06 1225 1489
coordinator@npvbommelerwaard.nl


Klik op de onderstaande link om meer te weten:

Vrijwilligers Palliatieve Thuishulp

Maak jij tijd om een ander een mooie dag te gunnen? Wilt u er voor de medemens zijn?

Twee van onze vrijwilligers vertellen hoe zij zich inzetten voor de NPV-afdeling Bommelerwaard.

 Lees hier meer over hoe wij binnen de NPV aandacht geven aan onze naasten.

Neem ook gerust contact op met onze coördinator of de contactpersoon van uw/jouw eigen dorp. Zij vertellen graag meer over dit dankbare werk. We hopen op uw/jouw aanmelding als vrijwilliger! 

Klik op de onderstaande link:

Vrijwilligers Thuishulp