Actueel 

 

Uitnodiging informatiebijeenkomst op 28 november


Het bestuur van de NPV-afdeling Bommelerwaard nodigt leden en andere belangstellenden uit voor een informatiebijeenkomst met als thema:

Waardig ouder worden, zónder euthanasie

op D.V. donderdag 28 november 2019

 

Onze samenleving worstelt met de vergrijzing. Veel ouderen voelen zich eenzaam, een kostenpost of overbodig. Steeds vaker wordt hardop de vraag gesteld of het leven niet klaar is. Is euthanasie dan geen uitweg? Ons leven behoort echter toe aan de Heere God. Met de gegroeide euthanasiepraktijk grijpen wij vér boven onze macht. We kunnen wel een doodscultuur scheppen, maar niet beheersen. Hoe is het zover gekomen en welk antwoord geeft de NPV vanuit christelijk perspectief op deze ontwikkeling? En wat kunt ú doen?

 

De heer mr. D.J.H. (Diederik) van Dijk zal op deze avond spreken over dit thema. Hij is sinds 1 april 2018 directeur van de NPV. Daarnaast is hij Eerste Kamerlid voor de SGP. Hij houdt zich intensief bezig met zorg en medische ethiek.

 

Plaats:          Kerkelijk Centrum Elim, Delkant 5a te Gameren

Tijd:              Ontvangst met koffie/thee vanaf 19.30 uur.

Om 19.45 uur zal de avond geopend worden door de voorzitter Dr. P. Dogterom.

 

In de pauze kunt u vragen indienen voor de inleider.

Er zal een collecte zijn voor het werk van de NPV-afdeling Bommelerwaard.

 

Wij hopen veel leden en belangstellenden te ontmoeten om samen na te denken over dit actuele thema.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur van de NPV-afdeling BommelerwaardNPV-afdeling Bommelerwaard doet mee met Rabo ClubSupport 

                                          Steunt u de NPV-afdeling Bommelerwaard?

Stemmen kan t/m 11 oktober 2019!

 

Ook dit jaar doet de NPV-afdeling Bommelerwaard mee met Rabo ClubSupport. De Rabobank investeert met Rabo ClubSupport een deel van de winst in lokale clubs en verenigingen. Rabobank Altena-Bommelerwaard stelt dit jaar € 120.000 beschikbaar.

Als u lid bent van Rabobank Altena-Bommelerwaard mag u stemmen op de vereniging die u een warm hart toedraagt. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op de NPV worden uitgebracht, des te hoger is de bijdrage die wij krijgen. Mogen wij op uw stem rekenen?


Hitachi Vantara Zaltbommel sponsort laptop 

In september mocht de penningmeester van onze vereniging een laptop in ontvangst nemen die gesponsord werd door Hitachi Vantara Zaltbommel. 

Het verzoek hiervoor was ingediend bij de Bommelerwaardse Uitdaging. Zij hebben dit tot stand gebracht. Onze coördinator is hierdoor voorzien van een goede laptop. 

Beide partijen heel hartelijk dank! Contactpersonen gezocht 


Wie wil mijn ouders begeleiden naar het ziekenhuis?

Wie wil er een stukje met mij wandelen?

Wie wil met mij meegaan om boodschappen te doen?

Wie wil oppassen bij onze hoogbejaarde ouders?

Wie wil er hulp bieden aan vluchtelingen?

 

Zomaar enkele voorbeelden van hulpvragen die binnenkomen bij de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV), afdeling Bommelerwaard.

Om deze hulpvragen te beantwoorden en te coördineren zijn wij dringend op zoek naar 

 

                             contactpersonen in:

                                        - Ammerzoden en Well

                                        - Kerkdriel en/of omliggende dorpskernen

                                        - Poederoijen

 

Wij zoeken iemand die:

  • Bereid is om in dit dorp de hulpvragen te coördineren
  • De doelstelling en visie van de NPV van harte kan onderschrijven
  • Beschikt over goede contactuele eigenschappen richting vrijwilligers, hulpvragers en mantelzorgers
  • Goed om kan gaan met mensen van verschillende kerkelijke en sociale achtergronden
  • Bereid is de nodige administratieve werkzaamheden te verrichten rondom een hulpvraag
  • Vijf keer per jaar aanwezig is op een vergadering met alle contactpersonen van de NPV uit de Bommelerwaard
  • Bij voorkeur een verpleegkundige achtergrond of ervaring heeft in de gezondheidszorg


Wij bieden:

  • Een team wat onderling een hechte band heeft
  • Themabijeenkomsten en cursussen voor vrijwilligers
  • Een vrijwilligersfunctie met kilometer- en onkostenvergoeding

   

Zie ook: 


Bent u geïnteresseerd om contactpersoon te worden of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de coördinator Liesbeth Boere-Kolbach: 06-12251489 of coordinator@npvbommelerwaard.nl.