Vrijwillige Palliatieve Thuishulp - VPTH

De vrijwillige palliatieve thuishulp (VPTH) biedt hulp aan mensen in hun laatste (terminale) levensfase, die de wens hebben om thuis te sterven.

Praktisch bieden wij onder andere de volgende hulp aan:

  • 'Er zijn’ voor mensen in de laatste levensfase, de mantelzorger en de naasten
  • Waken bij de patiënt
  • Helpen bij de lichamelijke verzorging van de patiënt
  • Lichte huishoudelijke taken
Neem contact op met de coördinator Liesbeth Boere voor meer informatie.