Contactpersonen Vrijwillige Palliatieve Thuishulp - VPTH

Onze vrijwilligers van de vrijwillige palliatieve thuishulp bieden hulp aan mensen in hun laatste (terminale) levensfase. U kunt hiervoor contact opnemen met onze contactpersonen. Zij zijn bereikbaar via een algemeen telefoonnummer. 


Contactpersonen Vrijwillige Palliatieve Thuishulp

Mieke Erlings

Mieke Erlings

Algemeen telefoonnr. 06 - 3053 0699

Email palliatievethuishulp@npvbommelerwaard.nl

Petra van Wijk

Petra van Wijk

Algemeen telefoonnr. 06 - 3053 0699

Email palliatievethuishulp@npvbommelerwaard.nl

Bij geen gehoor: Liesbeth Boere

Bij geen gehoor: Liesbeth Boere

Telefoon 06 - 1225 1489

Email coordinator@npvbommelerwaard.nl